Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu İş Akış Süreçleri

 

KISALTMALAR VE AÇIKLAMALARI
AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi
MYYK Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
TİF Taşınır İşlem Fişi
SGDB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
KPHYS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
MYS Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
BUMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SAY200i Maliye Bakanlığı Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi

 

Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
01. Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Talep İşlemleri
02. Öğrenci Danışman Atama İşlemleri
03. Ders Kayıt İşlemleri
04. Ders Muafiyet İşlemleri
05. Ara Sınav İşlemleri
06. Mazeret Sınavı İşlemleri
07. Yarıyıl Yılsonu Sınavı İşlemleri
08. Bütünleme Sınavı İşlemleri
09. Tek Ders Sınavı İşlemleri
10. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
11. Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci İşlemleri
12. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri
13. Mezuniyet İşlemleri
14. Öğrenci Disiplin İşlemleri
15. Staj İşlemleri

 

 

Tahakkuk İşleri İş Akış Süreçleri
01. Personel Maaş İşlemleri
02. Ders Programının Ek Ders Programına Giriş İşlemleri
03. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
04. Sınav Ücretleri Ödemesi İşlemleri
05. Açıktan Atama – Naklen Gelen Personel İşlemleri
06. Naklen Giden Personel İşlemleri
07. Kişi Borcu İşlemleri
08. Sürekli Görev Yolluğu İşlemleri
09. Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu İşlemleri
10. Bütçe Hazırlama İşlemleri
11. Satın Alma İşlemleri
12. Staj İşlemleri
13. Sürekli İşçi Puantajı
14. Giyecek Yardımı İşlemleri

 

 

Taşınır İşleri İş Akış Süreçleri
01. Satın Almada Taşınır Girişi İşlemleri
02. Mal Teslim Alma İşlemleri
03. Tüketim Çıkış İşlemleri
04. Zimmet Verme İşlemleri
05. Zimmetten Düşme İşlemleri
06. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirimi
07. Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
08. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
09. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

 

 

Personel İşleri İş Akış Süreçleri
01. Akademik Personel Alımı İşlemleri
02. Göreve Başlama İşlemleri
03. Görevden Ayrılma İşlemleri
04. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı İşlemleri
05. Disiplin İşlemleri
06. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
07. İzin İşlemleri
08. Hastalık İzni İşlemleri
09. Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri
10. Ücretsiz İzin İşlemleri
11. Vekaletli İzin İşlemleri
12. Yurt Dışı İzin İşlemleri
13. Tebliğ Yazıları ve Duyuru İşlemleri

 

 

Yazı İşleri İş Akış Süreçleri
01. Gelen Evrak İşlemleri
02. Giden Evrak İşlemleri
03. Yüksekokul Kurulu İşlemleri
04. Yüksekokul Yönetim Kurulu İşlemleri
05. Yüksekokul Disiplin Kurulu İşlemleri

 

 

İş Akış Süreçleri EBYS Kodları
11 Mart 2021, Perşembe 985 kez görüntülendi