Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu İş Akış Süreçleri

 

KISALTMALAR VE AÇIKLAMALARI
AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi
MYYK Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
TİF Taşınır İşlem Fişi
SGDB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
KPHYS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
MYS Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi
BUMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SAY200i Maliye Bakanlığı Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi

 

Öğrenci İşleri Birimi
01. Öğrenci Belgesi, Hazırlık Belgesi, Transkript vb. Talepleri
02. Öğrenci Disiplin İşlemleri
03. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri
04. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi
05. Sınav Sonuçları İtiraz İşlemleri
06. Mazeret Sınavı İşlemleri

 

Personel İşleri Birimi
01. Göreve Başlama İşlemleri
02. Görevden Ayrılma İşlemleri
03. Tebliğ Yazıları ve Duyurular
04. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
05. Hastalık İzin İşlemleri
06. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
07. Akademik Personel Alımı
08. Doğum Öncesi ve Sonrası İzin İşlemleri
09. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
10. Yıllık İzin İşlemleri
11. Vekaletli İzin İşlemleri
12. Yurtdışı İzin İşlemleri
13. Disiplin İşlemleri
14. Mazeret İzni İşlemleri
15. Ücretsiz İzin İşlemleri
16. Sürekli İşçi Puantajı

 

Tahakkuk Birimi
01. 14 Günlük Maaş Farkı
02. Bütçe Hazırlama İşlemleri
03. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
04. Haftalık Ders Programının Ek Ders Hesaplama Sistemine Girilmesi
05. Giyecek Yardımı İşlemleri
06. Kişi Borcu İşlemleri
07. Personel Atama İşlemleri
08. Personel Maaş İşlemleri
09. Satın Alma İşlemleri
10. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

 

Taşınır Kayıt Birimi
01. Nakil Giden Malzemeler İle İlgili Devir İşlemleri
02. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
03. Tüketim Çıkış İşlemleri
04. Mal Teslim Alma İşlemleri
05. Zimmet Verme İşlemleri
06. Zimmetten Düşme
07. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
08. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayım İşlemleri
09. Satın Almada Taşınır Girişi
11 Mart 2021, Perşembe 795 kez görüntülendi