Programın Amacı: Bilgisayar Programcılığı Programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bilgisayar programcılığı programında öğretimin ilk yılında genel matematik, programlama dilleri gibi temel dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise ileri düzeyde programlama teknikleri ve uygulamalı mühendislik ve işletme dersleri okutulur.

Gereken Nitelikler: Bu alanda öğrenim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini matematik ve mantık konularında iyi yetiştirmelidirler. Kişinin iyi bir programcı olabilmesi için üzerinde çalışacağı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadar bilgisayar diline dökebilme yeteneğine sahip olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar programcılığı programından mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Program Teknikeri” ünvanını almaya hak kazanırlar. Mezunlar genelde bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadırlar.

Çalışma Alanları: Çalıştıkları kurumların çoğunluğunu şirketlerin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır.

Program Öğretim Amaçları:

PÖA1: Yazılım, ağ teknolojileri, robotik ve yapay zeka alanlarında yeni uygulamaların üretilmesi, bu alanların çeşitli sektörlerde kullanılması sürecinde etkin rol alan nitelikli uzmanlar olarak görev alırlar.
PÖA2: Dikey geçiş sınavı sonrasında lisans eğitimlerini tamamlayarak akademik gelişimlerine devam ederler.
PÖA3: Bilişim sektöründe ve diğer alanlarda girişimci olarak kendi işletmelerini açarlar.

Müfredat