NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Öğr. Gör. Turgay TAYMAZ

Bölüm Başkanı
Bi̇lgi̇sayar Teknoloji̇leri̇ Bölümü

:0272 218 3901
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Yasi̇n ÇİÇEK

Bölüm Başkanı
Mülki̇yet Koruma Ve Güvenli̇k Bölümü

:0272 218 3939
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Turgay TAYMAZ

Bölüm Başkanı
Yöneti̇m Ve Organi̇zasyon Bölümü

:0272 218 3901
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Yasi̇n ÇİÇEK

Bölüm Başkanı
Çocuk Bakımı Ve Gençli̇k Hi̇zmetleri̇ Bölümü

:0272 218 3939
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Kadi̇r ÇIRAY

Bölüm Başkanı
Çevre Koruma Teknoloji̇leri̇ Bölümü

:0272 218 3903
:
:Akademik CV