MİSYON:

Çağın gereksinimlerine karşılık verecek, ülkenin yazılım üretimine katkı sağlayacak, analitik ve bilgi – işlemsel düşünme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, işbirlikli çalışabilen ve bunları etik ilkeler bağlamında kullanan, yazılım geliştirici ve ağ güvenliği uzmanları yetiştirmektir.

 

VİZYON:

Yazılım, ağ teknolojileri, robotik ve yapay zeka alanlarında yeni uygulamaların üretilmesi, bu alanların çeşitli sektörlerde kullanılması sürecinde etkin rol alan nitelikli uzmanlar yetiştirmek, öğrencilere bu eğitimin verilmesi için akademik ve altyapı kaynaklarını zenginleştirerek bölgesinde ve ülkede teknoloji alanında öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

 

2023 YILI HEDEFLERİ:

  1. Meslek Yüksekokulumuz akademik personeline yönelik eğiticilerin eğitimi ve diğer mesleki gelişim programlarının her yarıyıl sürdürülmesi (H.1.2*).
  2. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini artırmak ve kariyerlerine katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen etkinliklerde sürdürülebilirliği sağlamak (H.1.4.*).
  3. Mezun bilgi sistemi üzerinden iletişime geçerek, her sene kariyer sahibi bir mezunu davet ederek öğrencilere yönelik motive edici ve bilgilendirici etkinlik düzenlemek. (H.3.2.*).
  4. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri desteklenerek, öğrenci memnuniyetini en az % 70,00’e çıkarmak (H.3.3.*).
  5. Mevcut bilgisayar laboratuvarındaki donanımları güçlendirmek ve bir ağ laboratuvarı oluşturmak (H.4.4.*).

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedeflere yönelik riskler için tıklayınız.

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları
2022 Yılı Hedefleri

01 Mart 2021, Pazartesi 937 kez görüntülendi