2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.maddesi c bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ön lisans ve lisans öğretiminde azami öğrenim süreleri ile ilgili senato kararları doğrultusunda alınan 07/04/2023 tarih ve 2023/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresini doldurduğu için 2022/2023 Güz Yarıyılı sonu itibariyle kaydı silinen öğrencilerin listesi (Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

 

 

SIRA T.C. NO. ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAM
1 42…….14 18…..11 D…N Z..N Bilgisayar Programcılığı
2 30…….18 18…..26 E…Y A…T Bilgisayar Programcılığı
3 22…….48 12…..28 M…E B…A Bilgisayar Programcılığı

 

14 Nisan 2023, Cuma 108 kez görüntülendi