2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.maddesi c bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ön lisans ve lisans öğretiminde azami öğrenim süreleri ile ilgili senato kararları doğrultusunda alınan 10/03/2022 tarih ve 2022/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile azami öğrenim süresini doldurduğu için 2021/2022 Güz Yarıyılı sonu itibariyle kaydı silinen öğrencilerin listesi (Bu duyuru tebliğ niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

 

SIRA T.C. NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI
1 40…64 14…09 D…Ş B…I BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
2 16…98 13…48 F…A Z…A A…N BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
3 19…90 16…10 H…E G…N BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
4 35…00 11…12 M…M E…Z BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
5 62…60 13…32 T…A Y…R BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
6 24…00 15…02 H…T K…A MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
7 34…56 13…25 Z…P B…A MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
8 20…96 15…05 Ş…R Ş…K MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
9 47…64 14…19 H…N Y…Z MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
25 Mart 2022, Cuma 70 kez görüntülendi