2547 Sayılı Kanun’un 44. maddesinin (c) bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları uyarınca, en az 2014 yılı ve öncesi kayıtlanan ve azami sürelerini (4 yıl) tamamlayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerine, devam şartını sağlayarak başarısız olduğu tüm derslerden, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda, aşağıda belirtilen tarihlerde sınav hakkı verilecektir:

  • EK SINAV 1 (17.02.2020-21.02.2020 )
  • EK SINAV 2 (02.03.2020-06.03.2020 )

Azami öğrenim süresini tamamlayan bu öğrenciler ekte bir örneği yer alan dilekçe ile başvurularını 27.01.2020 – 07.02.2020 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan öğrenciler Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretiminde Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esaslarına göre durumlarına uyan maddeye göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

  • Devam şartını sağlayarak başarısız olduğu ders sayısı 5 ve altında olan öğrencilerimize 4 yarıyıl Ek Süre verilecektir.
  • Devam şartını sağlayarak başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerimizin ise kayıtları azami öğrenim süresini tamamladıkları için silinecektir.

 

 

Başvuru Dilekçe örneği için tıklayınız

14 Ocak 2020, Salı 74 kez görüntülendi