Programın Amacı: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için muhasebe alanında gerekli olan ara insan gücünü yetiştirir. 


Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı temel muhasebecilik bilgi ve becerilerini vermeye yöneliktir. Son yılda öğrenciler staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini uygulama alanında denerler. İki yıl içerisinde genel matematik, genel muhasebe, işletme, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlar hukuku,maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, ticaret hukuku,envanter, bilanço, vergi hukuku, iş hukuku, yapı muhasebesi, şirketler muhasebesi gibi meslek dersleri verilir.

Gereken Nitelikler: Muhasebeci olmak isteyen bir kimsenin genel akademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması gerekir. Muhasebe programını seçen bir kişinin ayrıca sosyoloji ve psikoloji alanlarına ilgi duyması, sabırlı, dikkatli ve düzenli bir kimse olması beklenir. 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programını bitirenlere "Muhasebe Meslek Elemanı" ünvanı verilmektedir. Muhasebe meslek elemanları muhasebe ile ilgili işlerde ara eleman olarak görev yaparlar. 

Çalışma Alanları: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programını bitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

 

Ders İçerikleri 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1. Sınıf Güz Yarıyılı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Ders Saati Dersin Türü   AKTS
101 Türk Dili I 2 0 2 Zorunlu 1
103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Zorunlu 1
109 İngilizce I 2 0 2 Zorunlu 2
115 Genel Muhasebe I 3 1 4 Zorunlu 4
119 Genel İşletme 3 1 4 Zorunlu 5
129 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 2 Mecburi 2
131 Mesleki Matematik 3 0 3 Mecburi 4
133 Temel Hukuk 2 0 2 Mecburi 4
135 İlkyardım 2 0 2 Seçmeli 3
139 İletişim 2 0 2 Seçmeli 3

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1. Sınıf Bahar Yarıyılı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Ders Saati Dersin Türü   AKTS
100 Staj 0 0 0 Seçmeli 4
102 Türk Dili II 2 0 2 Zorunlu 1
104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Zorunlu 1
144 ingilizce II 2 0 2 Zorunlu 2
146 Ticari Matematik 2 1 3 Zorunlu 4
128 İstatislik 2 1 3 Mecburi 3
130 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 2 Mecburi 2
132 Genel Muhasebe II 3 1 4 Mecburi 5
134 Ticaret Hukuku 2 0 2 Mecburi 3
136 Mikro Ekonomi 3 0 3 Seçmeli 4
138 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 2 Seçmeli 3

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf Güz Yarıyılı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Ders Saati Dersin Türü   AKTS
203 Vergi Hukuku 2 0 2 Mecburi 3
205 Maliyet Muhasebesi 2 1 3 Mecburi 3
207 Şirketler Muhasebesi 2 1 3 Mecburi 3
215 Finansal Yönetim 2 1 3 Mecburi 3
213 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 Mecburi 2
227 Dış Ticaret İşlemleri 3 0 3 Mecburi 3
229 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 Seçmeli 3
231 Paket programlar I 2 1 3 Seçmeli 3
233 Makro Ekonomi 3 0 3 Seçmeli 3
235 İşletme Yönetimi I 2 0 2 Seçmeli 2

 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2. Sınıf Bahar Yarıyılı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Ders Saati Dersin Türü   AKTS
232 Paket Programlar II 2 1 3 Mecburi 4
228 Vergi Sistemi 2 1 3 Mecburi 4
214 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 Mecburi 3
206 Muhasebe Denetimi 2 1 3 Mecburi 3
210 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 1 3 Mecburi 3
218 Banka Muhasebesi 2 1 3 Mecburi 3
230 Mali Tablolar 2 1 3 Seçmeli 3
236 Meslek Etiği 2 0 2 Seçmeli 2
238 Finansal Yatırım Araçları 2 1 3 Seçmeli 3